ul. Słoneczna/ 100 m. przed ul. Jasną

1. To co rozpoczęłam w Fatimie zakończę w Medziugorju. Moje Serce zatriumfuje. (grudzień 2014 r.);

2. Przyszłam, by wezwać świat do nawrócenia po raz ostatni. Potem nie będę objawiać się więcej na ziemi. (2 maja 1982 r.);

3. Drogie dzieci! Moje wezwanie, abyście wprowadzali w życie orędzia, które wam daję, jest codziennym, szczególnie, dzieci, ponieważ pragnę was poprowadzić bliżej Serca Jezusa. Dzieci, dlatego wzywam was dzisiaj do modlitwy poświęcenia się Jezusowi, memu drogiemu Synowi, aby każde wasze serce było Jego. A wtedy wzywam was do poświęcenia się memu Niepokalanemu Sercu. Pragnę, abyście ofiarowali się osobiście, jako rodziny i parafie, tak aby wszystko przez moje ręce należało do Boga. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, abyście pojęli wielkość tego orędzia, które wam daję. Nie chcę niczego dla siebie, lecz wszystkiego dla zbawienia waszych dusz. Szatan jest silny i dlatego wy, dzieci, poprzez wytrwałą modlitwę przytulcie się do mojego matczynego Serca. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie! (25 października 1988 r.).