Konkordancja orędzi jest to alfabetyczny wykaz wyrazów występujących w zbiorze orędzi Matki Bożej objawiającej się w Medziugorju. Dzięki niej mamy możliwość szybkiego wglądu w orędzia kierując się hasłami które nas interesują. Obecnie trwają prace nad zakończeniem konkordancji wyrazowej, a następnie stworzeniem kolejnych działów, umożliwiających analizę orędzi oraz odkrywanie celu medziugorskiego przesłania.