Al. Jerozolimskie
1. Drogie dzieci! Dziś jak nigdy dotąd wzywam was do modlitwy. Niech wasza modlitwa będzie modlitwą o pokój. Szatan jest silny i pragnie zniszczyć nie tylko ludzkie życie, ale i przyrodę i planetę, na której żyjecie. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, abyście poprzez modlitwę uchronili się Bożym błogosławieństwem pokoju. Bóg posłał mnie między was, abym wam pomogła. Jeśli chcecie, przyjmijcie różaniec! Już sam różaniec może dokonać cudów w świecie i w waszym życiu. Błogosławię was i zostaję z wami do [wypełnienia] Bożej woli. Dziękuję wam, że nie zrzekacie się mojej obecności tutaj i dziękuję wam, gdyż wasza odpowiedź służy dobru i pokojowi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie! (25 stycznia 1991 r.);

2. Drodzy młodzi! Wszystko to, co dzisiejszy świat proponuje wam jest złudzeniem, przemija. Właśnie dlatego możecie pojąć, że szatan chce, przez swoją obecność, zniszczyć was i wasze rodziny. Drogie dzieci, to jest czas wielkich łask. Pragnę, byście odnowili moje orędzia i żyli nimi sercem. Bądźcie tymi, którzy niosą mój pokój i módlcie się o pokój na świecie. Wzywam was, byście modlili się przede wszystkim o pokój w waszych sercach i w waszych rodzinach, a potem o pokój na świecie. Drodzy młodzi, szatan jest silny i uczyni wszystko by wam przeszkodzić rozpraszając wszystkie wasze inicjatywy. Dlatego wzmocnijcie wasze modlitwy, ponieważ nie macie szczególnie pragnienia [modlitwy] w tym ostatnim czasie. Najlepszą bronią, której można użyć przeciwko szatanowi, jest różaniec. (1 sierpnia 1990 r.)